املاک فروش آژانس مسکن یاس

مرتب سازی تاریخ ثبت املاک | قیمت املاک | متراژ مفید | متراژ کل | بیشترین بازدید | استان | شهر | منطقه

نتایج در هر صفحه :

آپارتمان یکخوابه 52 متری شهرک الغدیر ( کد ملک : 1066)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 450/000/000 تومان
متراژ مفید : 52 m²
متراژ کل : 52 m²
امکانات : آب مشترک, برق اختصاصی, گاز مشترک, تلفن
اطلاعات بیشتر ملک
زمین 600 متری بر جاده پیر بازار ( کد ملک : 1056)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 16 تومان
متراژ مفید : 6/000 m²
امکانات : آب اختصاصی, برق اختصاصی, گاز اختصاصی, تلفن
اطلاعات بیشتر ملک
آپارتمان دوخوابه 92 متری در شهرک شهید بهشتی ( کد ملک : 803)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 1/330/000/000 تومان
متراژ مفید : 82 m²
متراژ کل : 92 m²
امکانات : آب مشترک, برق اختصاصی, گاز اختصاصی, تلفن, بالکن, پارکینگ اختصاصی
اطلاعات بیشتر ملک
آپارتمان دوخوابه 98 متری در رشت ( کد ملک : 1064)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 1/150/000/000 تومان
متراژ مفید : 88 m²
متراژ کل : 98 m²
امکانات : آب اختصاصی, برق اختصاصی, گاز اختصاصی, تلفن, پنجره دوجداره, بالکن, پارکینگ اختصاصی
اطلاعات بیشتر ملک
آپارتمان یک خوابه 70 متری ( کد ملک : 1062)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 400/000/000 تومان
متراژ مفید : 70 m²
متراژ کل : 70 m²
امکانات : آب مشترک, برق اختصاصی, گاز اختصاصی, تلفن, بالکن
اطلاعات بیشتر ملک
آپارتمان دوخوابه 76 متری در بلوار شهید چمران ( کد ملک : 1058)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 810/000/000 تومان
متراژ مفید : 67 m²
متراژ کل : 86 m²
امکانات : آب مشترک, برق اختصاصی, گاز اختصاصی, تلفن, بالکن, پارکینگ
اطلاعات بیشتر ملک
آپارتمان دوخوابه 88 متری در گلباع نماز ( کد ملک : 1052)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 1/050/000/000 تومان
متراژ مفید : 78 m²
متراژ کل : 88 m²
امکانات : آب مشترک, برق اختصاصی, گاز اختصاصی, تلفن, آسانسور, بالکن, پارکینگ
اطلاعات بیشتر ملک
آپارتمان دوخوابه 65 متری در بلوار معلم ( کد ملک : 1056)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 750/000/000 تومان
متراژ مفید : 55 m²
متراژ کل : 65 m²
امکانات : آب مشترک, برق اختصاصی, گاز اختصاصی, تلفن, آسانسور, پنجره دوجداره, بالکن, پارکینگ
اطلاعات بیشتر ملک
ویلای سه خوتابه 280 متری در کلباغ نماز ( کد ملک : 969)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 3/200/000/000 تومان
متراژ مفید : 150 m²
متراژ کل : 280 m²
امکانات : آب اختصاصی, برق اختصاصی, گاز اختصاصی, تلفن
اطلاعات بیشتر ملک
فروش ویلای 204 متری در رشت پشت فروشگاه اسکار ( کد ملک : 941)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 2/142/000/000 تومان
متراژ مفید : 85 m²
متراژ کل : 204 m²
امکانات : آب اختصاصی, برق اختصاصی, گاز اختصاصی, تلفن
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان سه خوابه 130 متری در گلباغ نماز ( کد ملک : 789)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 1/300/000/000 تومان
متراژ مفید : 120 m²
متراژ کل : 130 m²
امکانات : آب اختصاصی, برق اختصاصی, گاز اختصاصی, تلفن, آسانسور, پنجره دوجداره, بالکن, پارکینگ اختصاصی
اطلاعات بیشتر ملک
یک دستگاه ساختمان سه طبقه دو واحدی در خیابان فلسطین ( کد ملک : 970)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 1/440/000/000 تومان
متراژ مفید : 261 m²
متراژ کل : 291 m²
امکانات : آب اختصاصی, برق اختصاصی, گاز اختصاصی, تلفن, بالکن, پارکینگ اختصاصی
اطلاعات بیشتر ملک
آپارتمان سه خوابه 165متری در رشت ( کد ملک : 971)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 1/344/750/000 تومان
متراژ مفید : 155 m²
متراژ کل : 165 m²
امکانات : آب مشترک, برق اختصاصی, گاز اختصاصی, تلفن, آسانسور, پنجره دوجداره, بالکن, پارکینگ اختصاصی
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان سه خوابه 120 متری در خیابان 95 گلسار ( کد ملک : 872)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 1/020/000/000 تومان
متراژ مفید : 100 m²
متراژ کل : 120 m²
امکانات : آب مشترک, برق اختصاصی, گاز مشترک, تلفن, بالکن, پارکینگ اختصاصی
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان دوخوابه 95 متری در بلوار خرمشهر ( کد ملک : 861)
قیمت کل : 220/000/000 تومان
متراژ مفید : 95 m²
متراژ کل : 105 m²
امکانات : آب مشترک, برق اختصاصی, گاز اختصاصی, تلفن, بالکن, پارکینگ اختصاصی
اطلاعات بیشتر ملک