اطلاعات بیشتر ملک فروش فوری آپارتمان دو خوابه 67 متری گلباغ نماز قیمت کل : 130/000/000 تومان
متراژ مفید : 65 m²
متراژ کل : 67 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش ویلای 170 متری دو خوابه در گیلان قیمت کل : 275/000/000 تومان
متراژ مفید : 255 m²
متراژ کل : 170 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش سه واحد آپارتمان 77 متری در رشت قیمت کل : 160/000/000 تومان
متراژ مفید : 67 m²
متراژ کل : 77 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش آپارتمان 88 متری در بلوار خرمشهر قیمت کل : 120/000/000 تومان
متراژ مفید : 78 m²
متراژ کل : 88 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش آپارتمان یک خوابه 64 متری در رشت قیمت کل : 62/000/000 تومان
متراژ مفید : 58 m²
متراژ کل : 64 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش آپارتمان سه خوابه 140 متری طبقه اول قیمت کل : 364/000/000 تومان
متراژ مفید : 130 m²
متراژ کل : 150 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش فوری آپارتمان دو خوابه 65 متری رشت قیمت کل : 105/000/000 تومان
متراژ مفید : 65 m²
متراژ کل : 67 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش فوری آپارتمان دو خوابه 73 متری رشت قیمت کل : 140/000/000 تومان
متراژ مفید : 65 m²
متراژ کل : 73 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش آپارتمان دوخوابه 80 متری در بلوار خرمشهر قیمت کل : 152/000/000 تومان
متراژ مفید : 72 m²
متراژ کل : 80 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش آپارتمان سه طبقه سه واحدی در رشت قیمت کل : 198/000/000 تومان
متراژ مفید : 88 m²
متراژ کل : 98 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش آپارتمان دوخوابه 84 متری در بلوار آذر اندامی قیمت کل : 300/000/000 تومان
متراژ مفید : 84 m²
متراژ کل : 94 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش آپارتمان دوخوابه 86 متری در بلوار دیلمان قیمت کل : 190/000/000 تومان
متراژ مفید : 86 m²
متراژ کل : 96 m²

مغازه های فروشی

مرتب سازی تاریخ ثبت املاک | مرتب سازی قیمت املاک | مرتب سازی براساس بیشترین بازدید

نتایج در هر صفحه :

فروش مغازه 11 متری در منطقه آزاد انزلی ( کد ملک : 556)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 110/000/000 تومان
متراژ مفید : 10 m²
متراژ کل : 10 m²
امکانات : آب مشترک, گاز مشترک, برق اختصاصی, تلفن
اطلاعات بیشتر ملک
فروش مغازه 27 متری در بلوار شهید قلیپور ( کد ملک : 478)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 275/000/000 تومان
متراژ مفید : 27 m²
متراژ کل : 27 m²
امکانات : آب اختصاصی, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, تلفن
اطلاعات بیشتر ملک
فروش مغازه بلوار نماز شهرک شهید بهشتی ( کد ملک : 401)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 440/000/000 تومان
متراژ مفید : 20 m²
متراژ کل : 20 m²
اطلاعات بیشتر ملک
فروش مغازه خیابان 18 متری 130 میلیون تومان ( کد ملک : 405)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 130/000/000 تومان
متراژ مفید : 17 m²
متراژ کل : 17 m²
اطلاعات بیشتر ملک
اجاره مغازه 32 متری در شهرک شهید بهشتی رشت ( کد ملک : 260)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : رهن کامل
متراژ مفید : 32 m²
متراژ کل : 32 m²
امکانات : برق اختصاصی, کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش مغازه 152 متری در رشت ( کد ملک : 320 )
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 912/000/000 تومان
متراژ مفید : 152 m²
متراژ کل : 152 m²
امکانات : آب اختصاصی, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, تلفن
اطلاعات بیشتر ملک
فروش مغازه 44 متری در جاده رشت به لاهیجان ( کد ملک : 314)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 176/000/000 تومان
متراژ مفید : 44 m²
متراژ کل : 44 m²
امکانات : آب اختصاصی, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, تلفن
اطلاعات بیشتر ملک
فروش مغازه 60 متری در رشت ( کد ملک : 293)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 1/200/000/000 تومان
متراژ مفید : 60 m²
متراژ کل : 80 m²
امکانات : آب اختصاصی, برق اختصاصی, تلفن
اطلاعات بیشتر ملک
فروش مغازه 26 متری روبروی گلباغ نماز رشت ( کد ملک : 275)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 780/000/000 تومان
متراژ مفید : 26 m²
متراژ کل : 26 m²
امکانات : برق اختصاصی
اطلاعات بیشتر ملک
فروش مغازه 28 متری بلوار شهید قلی پور رشت ( کد ملک : 240)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 504/000/000 تومان
متراژ مفید : 28 m²
متراژ کل : 28 m²
امکانات : آب اختصاصی, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش مغازه 20 متری اول پستک رشت ( کد ملک : 121)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 120/000/000 تومان
متراژ مفید : 20 m²
متراژ کل : 20 m²
امکانات : آب اختصاصی, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, تلفن
اطلاعات بیشتر ملک
فروش مغازه در بازار بزرگ رشت متری 8 میلیون ( کد ملک : 99)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 80/000/000 تومان
متراژ مفید : 17 m²
متراژ کل : 17 m²
امکانات : برق اختصاصی, کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
شما اینجا هستید: خانه مغازه های فروشی