اطلاعات بیشتر ملک فروش فوری آپارتمان دو خوابه 67 متری گلباغ نماز قیمت کل : 130/000/000 تومان
متراژ مفید : 65 m²
متراژ کل : 67 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش ویلای 170 متری دو خوابه در گیلان قیمت کل : 275/000/000 تومان
متراژ مفید : 255 m²
متراژ کل : 170 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش سه واحد آپارتمان 77 متری در رشت قیمت کل : 160/000/000 تومان
متراژ مفید : 67 m²
متراژ کل : 77 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش آپارتمان 88 متری در بلوار خرمشهر قیمت کل : 120/000/000 تومان
متراژ مفید : 78 m²
متراژ کل : 88 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش آپارتمان یک خوابه 64 متری در رشت قیمت کل : 62/000/000 تومان
متراژ مفید : 58 m²
متراژ کل : 64 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش آپارتمان سه خوابه 140 متری طبقه اول قیمت کل : 364/000/000 تومان
متراژ مفید : 130 m²
متراژ کل : 150 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش فوری آپارتمان دو خوابه 65 متری رشت قیمت کل : 105/000/000 تومان
متراژ مفید : 65 m²
متراژ کل : 67 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش فوری آپارتمان دو خوابه 73 متری رشت قیمت کل : 140/000/000 تومان
متراژ مفید : 65 m²
متراژ کل : 73 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش آپارتمان دوخوابه 80 متری در بلوار خرمشهر قیمت کل : 152/000/000 تومان
متراژ مفید : 72 m²
متراژ کل : 80 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش آپارتمان سه طبقه سه واحدی در رشت قیمت کل : 198/000/000 تومان
متراژ مفید : 88 m²
متراژ کل : 98 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش آپارتمان دوخوابه 84 متری در بلوار آذر اندامی قیمت کل : 300/000/000 تومان
متراژ مفید : 84 m²
متراژ کل : 94 m²
اطلاعات بیشتر ملک فروش آپارتمان دوخوابه 86 متری در بلوار دیلمان قیمت کل : 190/000/000 تومان
متراژ مفید : 86 m²
متراژ کل : 96 m²

آژانس مسکن یاس

مرتب سازی تاریخ ثبت املاک | مرتب سازی قیمت املاک | مرتب سازی براساس بیشترین بازدید

نتایج در هر صفحه :

فروش مغازه 27 متری در بلوار شهید قلیپور ( کد ملک : 478)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 275/000/000 تومان
متراژ مفید : 27 m²
متراژ کل : 27 m²
امکانات : آب اختصاصی, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, تلفن
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان 110 متری 125 میلیون تومان ( کد ملک : 474)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 125/000/000 تومان
متراژ مفید : 103 m²
متراژ کل : 110 m²
امکانات : آب مشترک, هود جدید شومینه ای, کابیت چوبی, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, تلفن , کف کلاً موکت
اطلاعات بیشتر ملک
فروش زمین کشاورزی 6000 متری پیربازار ( کد ملک : 472)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 120/000/000 تومان
متراژ مفید : 6/000 m²
متراژ کل : 6/000 m²
اطلاعات بیشتر ملک
فروش 45 هزارمتر زمین با ویلا و با سه عدد استخر ماهی ( کد ملک : 471)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 900/000/000 تومان
متراژ مفید : 45/000 m²
متراژ کل : 45/000 m²
امکانات : آب اختصاصی, هود جدید شومینه ای, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, کابینتMDF, تلفن
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان دوخوابه در دیانتی خیابان اسقلال ( کد ملک : 470)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 11/000/000 تومان
متراژ مفید : 61 m²
متراژ کل : 77 m²
امکانات : آب مشترک, گاز مشترک, برق اختصاصی, کابینتMDF, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپاارتمان دوخوابه 80 متری در بلوار دیلمان ( کد ملک : 469)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 230/000/000 تومان
متراژ مفید : 70 m²
متراژ کل : 80 m²
امکانات : آب مشترک, هود جدید شومینه ای, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, کابینتMDF, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپاارتمان دوخوابه 80 متری در خیابان مستشاری ( کد ملک : 468)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 15/500/000 تومان
متراژ مفید : 70 m²
متراژ کل : 80 m²
امکانات : آب مشترک, گاز مشترک, برق اختصاصی, کابینتMDF, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپاارتمان دوخوابه 78 متری دربلوار دیلمان ( کد ملک : 464)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 15/600/000 تومان
متراژ مفید : 68 m²
متراژ کل : 78 m²
امکانات : آب مشترک, گاز مشترک, برق اختصاصی, کابینتMDF, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپاارتمان دوخوابه 87 متری در گلیاغ نماز ( کد ملک : 466)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 15/000/000 تومان
متراژ مفید : 77 m²
متراژ کل : 87 m²
امکانات : آب مشترک, گاز مشترک, برق اختصاصی, کابینتMDF, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپاترتمان دو خوابه در بلوار دیلمان ( کد ملک : 464)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 156/000/000 تومان
متراژ مفید : 68 m²
متراژ کل : 78 m²
امکانات : آب مشترک, گاز مشترک, برق اختصاصی, کابینتMDF, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش ویلای دو خوابه در پیربازار ( کد ملک : 463)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 70/000/000 تومان
متراژ مفید : 55 m²
متراژ کل : 255 m²
امکانات : آب اختصاصی, کابینت فلزی, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, تلفن , کف کلاً موکت
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان دو خوابه گلباغ نماز رشت ( کد ملک : 462)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 155/000/000 تومان
متراژ مفید : 72 m²
متراژ کل : 82 m²
امکانات : آب مشترک, هود جدید شومینه ای, گاز مشترک, برق اختصاصی, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان دو خوابه پشت صنایع دستی ( کد ملک : 460)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 192/000/000 تومان
متراژ مفید : 72 m²
متراژ کل : 80 m²
امکانات : آسانسور , آب مشترک, هود جدید شومینه ای, گاز مشترک, برق اختصاصی, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان دوخوابه در میدان صیقلان رشت ( کد ملک : 458)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 15/000/000 تومان
متراژ مفید : 98 m²
متراژ کل : 108 m²
امکانات : آب مشترک, گاز مشترک, کابینت فلزی, برق اختصاصی, تلفن , کف کلاً موکت
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان دوخوابه 120 متر در خیابان فلسطین ( کد ملک : 454)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 85/000/000 تومان
متراژ مفید : 120 m²
متراژ کل : 120 m²
امکانات : آب مشترک, گاز مشترک, کابینت فلزی, برق اختصاصی, تلفن , کف کلاً موکت
اطلاعات بیشتر ملک
فروش ویلا 71 متری در دیانتی رشت ( کد ملک : 454)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 105/000/000 تومان
متراژ مفید : 100 m²
متراژ کل : 70 m²
امکانات : آب اختصاصی, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, کابینتMDF, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش ویالی 105 متری در بلوار خرمشهر رشت ( کد ملک : 453)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 90/000/000 تومان
متراژ مفید : 105 m²
متراژ کل : 90 m²
امکانات : آب اختصاصی, هود جدید شومینه ای, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, کابینتMDF, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان دو خوابه خوابه 84 متری در فلکه گاز رشت ( کد ملک : 451)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 125/000/000 تومان
متراژ مفید : 84 m²
متراژ کل : 94 m²
امکانات : آب مشترک, هود جدید شومینه ای, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, کابینتMDF, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان دو خوابه در فلکه گاز رشت ( کد ملک : 450)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 162/000/000 تومان
متراژ مفید : 78 m²
متراژ کل : 88 m²
امکانات : آسانسور , آب مشترک, هود جدید شومینه ای, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, کابینتMDF, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
فروش آپارتمان نوساز 90 متری در گلباغ نماز ( کد ملک : 448)
اطلاعات بیشتر ملک
قیمت کل : 350/000/000 تومان
متراژ مفید : 90 m²
متراژ کل : 100 m²
امکانات : آسانسور , آب مشترک, هود جدید شومینه ای, گاز اختصاصی, برق اختصاصی, کابینتMDF, گاز رومیزی, تلفن , کف کلاً سرامیک
اطلاعات بیشتر ملک
شما اینجا هستید: خانه